Budowa modelu Axial AX10 Scorpion

Most tylny i przedni

Rozpoczynamy od budowy tylnego i przedniego mostu. W modelu AX10 są one takie same, dlatego opiszemy budowę pojedynczego mostu. W praktyce wygodnie jest budować obydwa mosty równocześnie.

[1] Zaczynamy od wałka wejściowego dyferencjału (input shaft). Przygotowujemy zestaw czterech elementów: wałek AX30405 , pin AX30163 , zębatkę stożkową AX30292 i e-clips AXA1393 .

Elementy składowe wałka wejściowego dyferencjału

Składamy wałek wejściowy zgodnie z instrukcją. Następnie w worku z plastikami odnajdujemy kubek dyferencjału AX800021 i przygotowujemy kolejny zestaw części dyferencjału:

Części dyferencjału modelu Axial AX10 Scorpion

[2] Składamy zgodnie z instrukcją i otrzymujemy zablokowany dyferencjał z zębatką pierścieniową oraz wałek wejściowy ze stożkową zębatka atakującą.

Dyferencjał z zębatką pierścieniową oraz wałek wejściowy ze stożkową zębatka atakującą do modelu Axial AX10 Scorpion

Teraz przygotowujemy dwie półośki, dwa łożyska 10x15x4 oraz dwa łożyska 5x11x4. Odnajdujemy również dołączoną do zestawu tubkę z zielonym smarem. Jest to dość nietypowy smar, ponieważ ma bardzo kleistą konsystencję.

Półośki z łożyskami do modelu Axial AX10 Scorpion

Zakładamy łożyska, smarujemy końcówki półosiek i wsuwamy je do dyferencjału. Ważne, aby końcówki pewnie weszły w podłużne otwory zielonej blokady dyferencjału.

Montaż półosiek do dyferencjału modelu Axial AX10 Scorpion

[3] Z worka z plastikami dostajemy drzewko oznaczone AX80003 i odcinamy dwie połówki obudowy dyferencjału: AX800031 i AX800032 oraz mocowanie AX800033 .

Montaż dyferencjału w modelu Axial AX10 Scorpion

W połówkę AX800031 wciskamy dwa łożyska 5x11x4 -jedno od zewnątrz, jedno od wewnątrz. Następnie od wewnątrz wsuwamy wałek wejściowy. Bardzo ważne, aby wcisnąć go do końca, tak aby wycięcie w wałku znalazło się na zewnątrz, około 2mm od obudowy dyferencjału.

Montaż dyferencjału w modelu Axial AX10 Scorpion

Smarujemy zielonym smarem zębatkę atakująca i zębatkę pierścieniową, po czym umieszczamy dyferencjał wraz z półośkami wewnątrz połówki obudowy tak, aby zębatki atakująca i pierścieniowa zazębiły się, a łożyska przy końcówkach półosiek trafiły w odpowiednie miejsca obudowy.

Montaż dyferencjału w modelu Axial AX10 Scorpion

Zakładamy drugą połówkę obudowy oraz mocowanie AX800033 i skręcamy czterema śrubami. Dwie z tych śrub maja długość 16mm, a pozostałe dwie 10mm. Dłuższe śruby powinny przechodzić przez obydwie połówki obudowy i wchodzić w mocowanie AX800033 . Krótsze śruby mocowane są nakrętkami AXA1040 .

Montaż dyferencjału w modelu Axial AX10 Scorpion
<< >>