Bartek Sobera modelem Kyosho Inferno MP 777 w klasie IC-8T
Bartek Sobera modelem Kyosho Inferno MP 777 w klasie IC-8T
<< >>