Budowa modelu Axial AX10 Scorpion

Przekładnia

[15] Przygotowujemy zębatki i ośki oraz obudowę przekładni.

Budowa przekładni modelu Axial AX10 Scorpion

[16 - 17] Umieszczamy zębatki w obudowie według schematu z instrukcji i skręcamy obydwie połówki obudowy. Następnie poprzez zielone dystanse AXA1307 przykręcamy przekładnię do mocowania silnika.

Budowa przekładni modelu Axial AX10 Scorpion

[18] Przykręcamy zębatkę odbierająca do mocowania AX800096

Budowa przekładni modelu Axial AX10 Scorpion

i montujemy ją na wałek wejściowy przekładni.

Budowa przekładni modelu Axial AX10 Scorpion

Montujemy, z użyciem na kleju do śrub, wały napędowe wychodzące z przekładni. Następnie przykręcamy przekładnię do podstawy. Potrzebne są do tego dwa rodzaje śrub: AXA694 o długości 8mm oraz AXA695 o długości 10mm. Ze względu na ryzyko pomylenia ich, producent umieścił je w osobnych woreczkach. Trzeba zwrócić uwagę, że śruby dłuższe, czyli AXA695 , należy wkręcić w otwory bliższe krawędzi podstawy.

Budowa przekładni modelu Axial AX10 Scorpion
<< >>