Budowa modelu Axial AX10 Scorpion

Osprzęt

Silnik i elektronika nie są częścią zestawu. W budowanym przez nas modelu wykorzystaliśmy następujące elementy:

  • regulator Novak Rooster Crawler
  • silnik Novak 55T
  • serwo Hitec HS-985MG
  • odbiornik Spektrum SR3001
  • pakiet MaxAmps Li-Poly 2S 4000mAh

[27 - 30] Serwo do układu kierowniczego zamontowaliśmy poprzez servo saver, jednak we wspinaczach do zastosowań zawodniczych należy zamiast savera użyć sztywnego orczyka. Regulator zamontowaliśmy na serwie skrętu. Przewody od regulatora przylutowaliśmy bezpośrednio do silnika.

Montaż serwa i regulatora w modelu Axial AX10 Scorpion

[31 - 33] Pakiet mocujemy w sposób przewidziany przez producenta, czyli rzepami do płytki pakietu. Odbiornik przykleiliśmy pod płytką pakietu

Montaż odbiornika i pakietu w modelu Axial AX10 Scorpion

[36] Pozostaje nam już pomalowanie, wycięcie oraz zamontowanie karoserii i model jest gotowy do testów.

Model Axial AX10 Scorpion
<<