Team Losi XXX-CR napędzany Novakiem Velociti 6.5R
Team Losi XXX-CR napędzany Novakiem Velociti 6.5R
<< >>