Nawierzchnia toru wciąż jest nieco kamienista
Nawierzchnia toru wciąż jest nieco kamienista
<< >>