Przednie zwrotnice Rustlera: po lewej oryginalne z panewkami, po prawej RPM z łożyskami
Przednie zwrotnice Rustlera: po lewej oryginalne z panewkami, po prawej RPM z łożyskami
<<