Tylne zwrotnice Rustlera: po lewej oryginalne z panewkami, po prawej RPM z łożyskami
Tylne zwrotnice Rustlera: po lewej oryginalne z panewkami, po prawej RPM z łożyskami
<<