XXX-CR bez karoserii ze względu na testy temperatury regulatora.
XXX-CR bez karoserii ze względu na testy temperatury regulatora.
<< >>