Próba użycia Cyclona S jako rajdówki dość szybko okazała się głupim pomysłem
Próba użycia Cyclona S jako rajdówki dość szybko okazała się głupim pomysłem
<< >>