Zasada działania

Aby najlepiej zrozumieć wpływ przełożenia na osiągi modelu, zastosujmy analogię do roweru z tylną przerzutką. Zębatka odbierająca w modelu odpowiada zębatce przy tylnym kole roweru. Załóżmy, że rowerzysta kręci pedałami ze stała prędkością. Przerzucając łańcuch na niższą (mniejsza) zębatkę, rowerzysta osiągnie większą prędkość, ale pedałowanie będzie wymagało od niego większego wysiłku. Wrzucając łańcuch na wyższą zębatkę, prędkość będzie mniejsza, ale będzie się też łatwiej pedałować.

Wróćmy teraz do naszego modelu. Mniejsza zębatka odbierająca oznacza mniejsze przełożenie główne i tym samym mniejsze końcowe, bo przełożenie wewnętrzne jest stałe. Mniej obrotów silnika jest zatem potrzebnych by wykonać jeden obrót kół. Czyli przy tej samej prędkości obrotowej silnika, koła kręcą się szybciej, ale silnik, podobnie jak rowerzysta, musi wykonać większą pracę. W szczególności należy pamiętać, że tak jak zbyt mała zębatka może wręcz uniemożliwić rowerzyście ruszenie z miejsca, tak zbyt mała zębatka odbierająca może spowodować, że nastąpi przeciążenie silnika lub regulatora.

Przykład:

Załóżmy, że w Rustlerze zmienimy zębatkę odbierająca ze standardowej o 84 zębach na mniejszą, o 78 zębach.

Przełożenie główne wyniesie: PDR = 78 / 18 = 4.33

Przełożenie końcowe: 4.33 · 2.72 = 11.8

A zatem do pełnego obrotu kół wystarczy już 11.8 obrotu silnika, a nie jak w przypadku ustawień oryginalnych 12.7 obrotu. Jeśli zachowamy tę sama maksymalna prędkość obrotową silnika, prędkość maksymalna modelu wzrośnie.

Zauważmy, że ponieważ przełożenie główne zależy od zębatki odbierającej i atakującej, możemy na niego wpływać zmieniając dowolną (lub obydwie) z tych zębatek. Efekt zmniejszenia przełożenia, który w poprzednim przykładzie osiągnęliśmy zmniejszając zębatkę odbierająca, możemy tez uzyskać poprzez zwiększenie zębatki atakującej.

Przykład:

Załóżmy, że Rustlerze zmienimy zębatkę atakująca z 18 zębów na 20 zębów, pozostawiając standardową odbierającą o 84 zębach.

Przełożenie główne wyniesie: PDR = 84 / 20 = 4.2

Przełożenie końcowe: 4.2 · 2.72 = 11.4 zamiast standardowych 12.7

Podsumujmy podstawowe informacje o przełożeniach

Mniejsze przełożenie: Większe przełożenie:

Uzyskujemy przez: zwiększenie atakującej lub zmniejszenie odbierającej.

Oznacza:

  • większą prędkość maksymalną
  • gorsze przyspieszenie
  • większe obciążenie silnika

Intuicja: mniejsza zębatka przy tylnym kole roweru

Uzyskujemy przez: zmniejszenie atakującej lub zwiększenie odbierającej.

Oznacza:

  • mniejszą prędkość maksymalną
  • lepsze przyspieszenie
  • mniejsze obciążenie silnika

Intuicja: większa zębatka przy tylnym kole roweru

<< >>