Zmiana przełożenia

W modelach elektrycznych bez skrzyni biegów, zmiana przełożenia modelu, poprzez odpowiedni dobór zębatki odbierającej i atakującej, jest jednym z podstawowych elementów dostosowania modelu do warunków, w jakich zamierzamy jeździć. Poniżej przedstawimy podstawowe informacje na temat przełożeń i postaramy się omówić je w sposób jak najprostszy i intuicyjny.

Podstawowe pojęcia

Zębatki atakujące pitch 48

Zębatka atakująca (pinion gear) to zębatka najbliższa silnikowi, w modelach elektrycznych montowana wprost na osi wirnika silnika.

Zębatka odbierająca (spur gear) to zębatka, która bezpośrednio współpracuje z zębatką atakująca.

Przełożenie główne (Primary Drive Ratio - PDR) to stosunek liczby zębów zębatki odbierającej do liczby zębów zębatki atakującej.

Przełożenie wewnętrzne modelu (Drivetrain Ratio - DTR) wynika z konstrukcji układu przeniesienia napędu i i możemy przyjąć, że jest niezmienne.

Przełożenie końcowe (Final Drive Ratio - FDR) to iloczyn PDR i DTR, czyli:

FDR = PDR · DTR

Przełożenie końcowe wskazuje ile obrotów musi wykonać silnik, aby nastąpił jeden pełny obrót kół.

Przykład:

Model Traxxas Rustler standardowo wyposażony jest w zębatkę atakująca (pinion gear) o 18 zębach i odbierająca (spur gear) o 84 zębach. Możemy stąd wyliczyć przełożenie główne:

PDR = 84 / 18 = 4.67

Dla modelu tego przełożenie wewnętrzne (DTR) wynosi 2.72. Zatem przełożenie końcowe wynosi:

FDR = PDR · DTR = 4.67 · 2.72 = 12.7

Czyli silnik musi wykonać 12.7 obrotu na jeden obrót kół.

>>